+38 (044) 581-79-54

Оподаткування за аграрними розписками

Солонина Ігор Юрійович

юрист Юридичної компанії «Бі Ен Сі», адвокат

11 жовтня 2018 року

04 жовтня 2018 року Державна фіскальна служба України надала індивідуальну податкову консультацію за № 4289/6/99-99-15-03-02-15/ІПК щодо оподаткування ПДВ операцій, пов'язаних з обігом аграрних розписок (далі – Консультація).

Так, у відповідності до консультації платник ПДВ придбає товар з умовою проведення розрахунків за нього у майбутньому. Придбаний товар платник ПДВ постачає сільгоспвиробнику за договором купівлі-продажу та в якості забезпечення розрахунку отримує від нього товарну аграрну розписку, що містить безумовне зобов'язання такого сільгоспвиробника поставити сільськогосподарську продукцію в майбутньому. Отриману товарну аграрну розписку платник ПДВ передає постачальнику в якості розрахунку за товар, що був раніше придбаний у цього постачальника. При цьому умови договору передбачають, що сільськогосподарська продукція буде постачатися сільгоспвиробником не цьому платнику ПДВ, а третій особі, що набула прав за товарною аграрною розпискою (в цій ситуації такою третьою особою є постачальник товару).

Стосовно оподаткування ПДВ таких операцій податківці зробили наступні висновки:

• предметом операцій з аграрними розписками є надання кредитором в борг, який фіксується аграрною розпискою, грошових коштів та/або здійснення ним поставки товарів, робіт, послуг, за які такий кредитор отримує аграрну розписку, яка фіксує право вимоги до боржника здійснити поставку сільськогосподарської продукції або сплатити грошові кошти на визначених в аграрній розписці умовах. Таким чином, аграрна розписка є борговим інструментом та різновидом боргової розписки;

• оскільки видача аграрної розписки як валютної цінності не є об'єктом оподаткування відповідно до пп. 196.1.4 ПКУ, то операція з її випуску та видачі в якості боргового інструменту з метою забезпечення боргових зобов'язань за придбаний товар не спричиняє окремих податкових наслідків з ПДВ (нарахування податкових зобов'язань та формування податкового кредиту чи його пропорційний розподіл) у сільгоспвиробника. Тобто, під час передачі (в т.ч. продажу) аграрної розписки в якості забезпечення розрахунку за раніше придбаний у постачальника товар платник ПДВ не визначає податкові зобов'язання з ПДВ, на дату отримання аграрної розписки не має підстав для формування податкового кредиту, та, відповідно, в нього відсутні підстави для визнання податкових зобов'язань з ПДВ за правилами, встановленими п. 198.5 ПКУ;

• за операціями платника ПДВ з постачання товарів за договорами, за якими сільгоспвиробник видає товарну аграрну розписку, податкове зобов'язання з ПДВ відповідно до пп. "б" п. 187.1 ПКУ виникає на дату відвантаження платником ПДВ товарів (яка є "першою подією") незалежно від дати видачі товарної аграрної розписки;

• за операціями з придбання у постачальника товару формування податкового кредиту здійснюється платником ПДВ у загальновстановленому порядку. При цьому, враховуючи те, що придбані у постачальника товари використовуються платником податку в оподатковуваних ПДВ операціях (постачання сільгоспвиробнику), то у платника ПДВ під час постачання таких товарів та отримання від сільгоспвиробника аграрної розписки підстав для нарахування податкових зобов'язань за правилами, визначеними п. 198.5 ПКУ, не виникає;

в операціях з постачання сільгоспвиробником сільськогосподарської продукції на виконання товарної аграрної розписки податкове зобов'язання з ПДВ виникає у такого сільгоспвиробника у загальновстановленому порядку за правилами, визначеними п. 187.1 ПКУ, на дату відвантаження ним сільськогосподарської продукції особі, що набула прав за товарною аграрною розпискою.

При цьому, нагадуємо, що відповідно до пункту 52.2 статті 52 розділу II ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Новини

Контакти

Директор

Гарагонич Олександр Васильович 

o.harahonych@gmail.com 

(044) 581 79 56 

(050) 550 42 26 

(044) 581 79 56 - факс 

Виконавчий директор

Кожух Максим Сергійович 

mskozhuh@gmail.com 

(044) 581 79 56 

(050) 352 86 62 

(044) 581 79 56 - факс 

04211, м. Київ, Оболонська набережна, 7, корпус 3, офіс 2

Ми на карті


View Larger Map

Розробка сайтів "Liberty Digital"