+38 (044) 581-79-54

Щодо розрахунку сум податкових зобов’язань

Бондар Роман Вікторович

старший юрист Юридичної компанії «Бі ен Сі», адвокат

31 травня 2017 року

22 травня 2017 року Державна фіскальна служба Україна видала Лист № 12767/7/99-99-19-01-01-17 «Про розрахунок сум податкових зобов’язань» (надалі - Лист).

У Листі Державна фіскальна служба Україна (надалі – ДФС) роз’яснила, що у разі випуску товарів, поміщених у митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами, у вільний обіг на митній території України при розрахунку процентів з сум податкових зобов'язань застосовується база оподаткування та розмір облікової ставки НБУ на дату поміщення їх у митний режим тимчасового ввезення.

Відповідно до частини другої статті 106 Митного кодексу України (далі – МКУ) у разі тимчасового ввезення товарів з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами за кожний повний або неповний календарний місяць заявленого строку перебування на митній території України сплачується 3% суми митних платежів, яка підлягала б сплаті у разі випуску цих товарів у вільний обіг на митній території України, розрахованої на дату поміщення їх у митний режим тимчасового ввезення.

У такому ж порядку сплачуються митні платежі у разі продовження строку тимчасового ввезення зазначених товарів відповідно до статті 108 цього Кодексу.

Підпунктом 206.7.2 пункту 206.7 статті 206 Податкового кодексу України (надалі – ПКУ). встановлено, що до операцій із ввезення товарів на митну територію України у митному режимі тимчасового ввезення застосовується умовне часткове звільнення від оподаткування податком на додану вартість до товарів та в порядку, визначених статтею 106 МКУ.

У разі випуску товарів, поміщених у митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами, у вільний обіг на митній території України або передачі таких товарів у користування іншій особі митні платежі сплачуються в обсязі, передбаченому законом для ввезення цих товарів на митну територію України у митному режимі імпорту, за відрахуванням суми, вже сплаченої на підставі умовного часткового звільнення цих товарів від оподаткування митними платежами (частина 7 статті 106 МКУ).

Для нарахування митних платежів при оформленні митної декларації у митному режимі імпорту відповідно до статті 31 МКУ застосовується офіційний курс валюти України до іноземної валюти, встановлений Національним банком України, що діє на 0 годин дня подання митної декларації.

Крім того, частиною сьомою статті 106 МКУ визначено, що за період, коли застосовувалося таке звільнення, підлягають сплаті проценти з сум податкових зобов'язань, що підлягали б сплаті у разі, якщо б щодо таких сум надавалося розстрочення податкових зобов'язань відповідно до розділу ІІ ПКУ.

Законом України від 21 грудня 2016 року № 1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» внесені зміни до ПКУ, зокрема, викладено у новій редакції абзац перший пункту 100.1 статті 100, яким визначено, що розстроченням грошових зобов'язань є перенесення строків сплати платником податків його грошових зобов'язань під проценти, розмір яких дорівнює розміру 120% річних облікової ставки НБУ, діючої на день прийняття контролюючим органом рішення про розстрочення грошових зобов'язань.

У разі випуску товарів, поміщених у митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами, у вільний обіг на митній території України при розрахунку процентів з сум податкових зобов'язань застосовується база оподаткування та розмір облікової ставки Національного банку України на дату поміщення їх у митний режим тимчасового ввезення.

Крім того, до бази оподаткування податком на додану вартість не включаються суми процентів із сум податкових зобов’язань по миту.

Відповідно до Класифікатора видів надходжень бюджету, що контролюються митними органами, для процентів із сум податкових зобов’язань, що підлягають сплаті у разі випуску у вільний обіг на митній території України або передачі у користування іншій особі товарів, поміщених у митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2012 № 1011, застосовуються:

коди видів надходжень: по миту – «056», по податку на додану вартість – «057»;

коди бюджетної класифікації: по миту – «15010100», по податку на додану вартість – «14070100».

Контакти

Директор

Гарагонич Олександр Васильович 

a.harahonych@congress.kiev.ua 

(044) 581 79 56 

(050) 550 42 26 

(044) 581 79 56 - факс 

Виконавчий директор

Кожух Максим Сергійович 

m.kozhuh@congress.kiev.ua 

(044) 581 79 56 

(050) 352 86 62 

(044) 581 79 56 - факс 

04211, м. Київ, Оболонська набережна, 7, корпус 3, офіс 2

Ми на карті


View Larger Map

Розробка сайтів "Liberty Digital"