+38 (044) 581-79-54

Щодо збільшення (зменшення) статутного капіталу АТ

Шевчук Петро Васильович
керівник Західноукраїнського регіонального офісу
Юридичної компанії «Бі ен Сі», адвокат

15 серпня 2018 року

 

04 серпня 2018 року набрало чинності рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Порядку збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства» від 12 червня 2018 р. № 385  (далі – Порядок).
Порядок поширюється на акціонерні товариства (крім інститутів спільного інвестування), які здійснюють збільшення або зменшення статутного капіталу та не поширюється на випадки зміни розміру статутного капіталу акціонерного товариства під час приєднання або виділу.
Відповідно до цього Порядку може здійснюватись переведення грошових зобов'язань в акції товариства шляхом розміщення акцій додаткової емісії існуючої номінальної вартості заздалегідь визначеному колу осіб (крім банків), також може здійснюватись конвертація конвертованих облігацій в акції товариства шляхом розміщення акцій додаткової емісії існуючої номінальної вартості серед власників конвертованих облігацій (крім банків).
Реєстрацію випуску акцій, реєстрацію випуску акцій та затвердження проспекту акцій, реєстрацію звіту про результати емісії акцій або відмову у відповідній реєстрації (затвердженні) здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) відповідно до нормативно-правових актів Комісії, що регулюють порядок реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства.
Акціонерне товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків акцій.
Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства у разі наявності викуплених товариством та/або іншим чином набутих акцій не допускається.
Загальні збори акціонерів не можуть приймати рішення про збільшення статутного капіталу до реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків акцій та/або у разі наявності викуплених та/або іншим чином набутих товариством акцій та/або видачі свідоцтва про реєстрацію попереднього випуску акцій.
Акціонерне товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу та публічну пропозицію у процесі емісії акцій у випадках, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу.
Акціонерне товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням загальних зборів.
Джерелами збільшення статутного капіталу акціонерного товариства є:
1) додаткові внески у такій формі:
грошові кошти, у тому числі грошові внески, здійснені шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за грошовими зобов'язаннями (крім прав вимоги за зобов'язаннями з виплати заробітної плати, а також за зобов'язаннями щодо сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, податків і зборів (обов'язкових платежів) та іншими зобов'язаннями перед державним та місцевими бюджетами) або шляхом конвертації конвертованих облігацій в акції;
майно, майнові права (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів);
немайнові права, що мають грошову вартість;
2) додатковий капітал у частині емісійного доходу (його частина);
3) прибуток (його частина).
Шляхами збільшення статутного капіталу акціонерного товариства є:
1) підвищення номінальної вартості акцій;
2) розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.
Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.
Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства за рахунок спрямування до статутного капіталу додаткового капіталу у частині емісійного доходу (його частини) та/або спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини) здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.
Акціонерне товариство може здійснити зменшення статутного капіталу виключно за рішенням загальних зборів акціонерів.
Шляхами зменшення статутного капіталу акціонерного товариства, якщо це передбачено статутом товариства, є:
1) зменшення номінальної вартості акцій;
2) анулювання раніше викуплених та іншим чином набутих товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.
Акціонерне товариство має право приймати рішення про зменшення статутного капіталу шляхом анулювання раніше викуплених та іншим чином набутих товариством акцій та зменшення їх загальної кількості в обсязі, який не перевищує кількості викуплених та іншим чином набутих акцій, наявних на балансі акціонерного товариства на момент прийняття рішення про зменшення статутного капіталу.
Номінальна вартість акції після завершення процедури зменшення статутного капіталу повинна мати ціле значення з урахуванням вимоги щодо мінімальної номінальної вартості акції.

Новини

Контакти

Директор

Гарагонич Олександр Васильович 

o.harahonych@gmail.com 

(044) 581 79 56 

(050) 550 42 26 

(044) 581 79 56 - факс 

Виконавчий директор

Кожух Максим Сергійович 

mskozhuh@gmail.com 

(044) 581 79 56 

(050) 352 86 62 

(044) 581 79 56 - факс 

04211, м. Київ, Оболонська набережна, 7, корпус 3, офіс 2

Ми на карті


View Larger Map

Розробка сайтів "Liberty Digital"