+38 (044) 581-79-54

Про зміни у порядку розкриття інформації емітентами ЦП

Кожух Максим Сергійович
виконавчий директор Юридичної компанії «Бі ен Сі»,
кандидат юридичних наук, адвокат

18 серпня 2018 року

05 серпня 2018 року набрало чинностірішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 квітня 2018 року за № 243 «Про затвердження Змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», яким доповнено перелік особливої ​​і проміжної інформації, що розкривається емітентами цінних паперів. Також змінено обсяг розкриття інформації про проведення загальних зборів.
Відтепер до особливої ​​інформації емітента цінних паперів відносяться відомості щодо:
- прийнятого рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25% статутного капіталу (було 10%);
- наявності, термінів дії і сторонах акціонерного договору;
- фактів включення/виключення цінних паперів до біржового реєстру фондової біржі;
- змін акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більше, менше або рівним пороговому значенню пакета акцій;

- викупу акцій понад порогове значення пакета акцій;

- змін до статуту, пов'язаних зі зміною прав акціонерів;

- змін до статуту приватного акціонерного товариства, пов'язаних з переважним правом акціонерів на придбання акцій цього товариства і т.д.

Емітенти також повинні розкривати ще й аудиторський звіт по фінансовій звітності (консолідованої фінзвітності (при наявності)) та висновок проміжної фінзвітності. При цьому звіт і висновок повинні відповідати Міжнародним стандартам аудиту.

Обов'язок здійснювати розкриття проміжної інформації розповсюджується на: банки; публічні акціонерні товариства, щодо акцій яких здійснено публічну пропозицію або акції яких допущені до торгів на фондовій біржі (в частині включення до біржового реєстру); емітентів інших цінних паперів (крім акцій), за якими здійснено публічну пропозицію і/або цінні папери яких допущені до торгів на фондовій біржі (в частині включення до біржового реєстру).

Емітенти - нерезиденти, цінні папери яких знаходяться в обігу на території України, зобов'язані забезпечити додаткове розкриття інформації відповідно до статті 64-1 Закону України «Про акціонерні товариства», а також інформації про скликання і проведення загальних зборів акціонерів.

Внаслідок змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів розширено обсяг інформації, який підлягає оприлюдненню на сайті емітента. Емітент публікує на ньому звіти наглядової ради, звіти виконавчого органу, звіти ревізійної комісії, положення, згідно з яким визначається винагорода членів наглядової ради і виконавчого органу, а також протоколи про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів.

Новини

Контакти

Директор

Гарагонич Олександр Васильович 

o.harahonych@gmail.com 

(044) 581 79 56 

(050) 550 42 26 

(044) 581 79 56 - факс 

Виконавчий директор

Кожух Максим Сергійович 

mskozhuh@gmail.com 

(044) 581 79 56 

(050) 352 86 62 

(044) 581 79 56 - факс 

04211, м. Київ, Оболонська набережна, 7, корпус 3, офіс 2

Ми на карті


View Larger Map

Розробка сайтів "Liberty Digital"