+38 (044) 581-79-54

Про організацію пунктів обміну валюти

Бондаренко Олексій Вікторович
юрист Юридичної компанії «Бі ен Сі»

20 серпня 2018 року

Порядок відкриття та організації роботи пунктів обміну іноземної валюти на території України, здійснення валютно-обмінних операцій з іноземною валютою регулюється Інструкцією про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 12.12.2002 №502 (далі-Інструкція), відповідно до абз.4 п.2 гл.1 якої пункт обміну іноземної валюти – структурна одиниця, яка відкривається банком, фінансовою установою з метою здійснення валютно-обмінних операцій.

Згідно з Інструкцією відкривати пункти обміну валюти для здійснення валютно-обмінних операцій мають право: 1) банки, що отримали банківську ліцензію та письмовий дозвіл Національного банку України на здійснення неторговельних операцій з валютними цінностями; 2) фінансові установи, що отримали генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення операцій з валютними цінностями.

Реєстрація фінансової компанії з обміну валют проходить в такому порядку:

 1. державна реєстрація юридичної особи (наприклад, в організаційно-правовій формі ТОВ) відповідно до вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»;
 2. формування статутного капіталу у розмірі 10 000 000 грн.

Дана вимога встановлена пп.3 п. 27 Глави4 Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління НБУ № 297 від 09.08.2002 року, згідно з якою «для здійснення діяльності з обміну валют або надання інших фінансових послуг, які передбачають використання готівки в національній та іноземній валютах, якщо: небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку мають не більше 50 структурних підрозділів, в яких здійснюються відповідні валютні операції (діяльність з обміну валют або надаються інші фінансові послуги, що передбачають використання готівки в національній та іноземній валютах), - у сумі 10 мільйонів гривень»

 1. набуття статусу фінансової установи. Здійснюється шляхом внесення компанії до Державного реєстру фінансових установ у порядку, визначеному Положенням про Державний реєстр фінансових установ, затвердженим розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 41 від 28.08.2003 року;
 2. отримання Генеральної ліцензії НБУ на здійснення діяльності з обміну валют, відповідно до Постанови Правління Національного банку України № 297 «Про затвердження Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій» від 09.08.2002 року;
 3. становлення фінансової компанії на облік в Державному комітеті фінансового моніторингу. Дана процедура здійснюється шляхом звернення з відповідними документами, які підтверджують факт відповідності фінансової компанії вимогам встановленим законодавством у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 552 «Про деякі питання організації фінансового моніторингу» від 05.08.2015 року;
 4. реєстрації РРО в органі державної влади, що реалізує податкову та митну політику відповідно до Наказу Міністерства фінансів України № 547 «Про затвердження порядків щодо реєстрації реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій» від 14.06.2016 року. Повідомлення про реєстрацію РРО надсилається до Національного банку України за місцем розташування пункту обміну валюти за 15 днів до початку здійснення валютно-обмінних операцій, для внесення інформації до електронного довідника
 5. відкриття пунктів по обміну валют (відкриття кас з обміну валют). Після отримання фінансовою компанією генеральної ліцензії на обмін валют, можна створювати пункти обміну валют (каси з обміну валют). Для реєстрації пунктів обміну валют (кас з обміну валют) фінансова компанія повинна звернутися в Нацкомфінпослуг та НБУ з документами, які підтверджують факт отримання Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи та отримання Генеральної ліцензії НБУ на здійснення діяльності з обміну валют.

Створення фінансової компанії, що здійснює діяльність з обміну валют, вимагає відповідності її посадових осіб (директора, головного бухгалтера) та окремих працівників (працівник, відповідальний за проведення фінансового моніторингу фінансової установи), встановленим законодавством вимогам, зокрема:

Вимоги, яким має відповідати директор фінансової установи:

 1. Він повинен матиповну вищу освіту (спеціаліст або магістр);
 2. Пройти підвищення кваліфікації та скласти іспит (програма підвищення кваліфікації для керівників фінансових компаній);
 3. Трудовий стаж керівника фінансової компанії повинен включати не менше двох років стажу на керівних посадах, чи не менше одного року на ринках фінансових послуг;
 4. Протягом останніх п'яти років, директор фінансової компанії, не повинен бути керівником, фінансовим директором або головним бухгалтером фінансової установи, визнаної банкрутом, або щодо якої відкрито процедуру примусової ліквідації, або в таку фінансову компанію введена тимчасова адміністрація;
 5. Директор фінансової компанії не повинен мати не погашену або не зняту судимість;
 6. Мати бездоганну ділову репутацію.

Вимоги, яким має відповідати головний бухгалтер фінансової установи:

 1. Мати вищу освіту;
 2. Пройти курси підвищення кваліфікації та скласти екзамен (програма підвищення кваліфікації для головних бухгалтерів фінансових компаній);
 3. Мати стаж роботи на керівних посадах, пов'язаних з фінансовою або бухгалтерською діяльністю, або стаж роботи на ринках фінансових послуг на посадах, пов'язаних з фінансовою або бухгалтерською діяльністю - не менше 3 років;
 4. Протягом останніх п'яти років не бути керівником, фінансовим директором або головним бухгалтером фінансової установи, визнаної банкрутом, або щодо якої відкрито процедуру примусової ліквідації, або в таку фінансову компанію введена тимчасова адміністрація;
 5. Головний бухгалтер фінансової компанії не повинен мати не погашену або не зняту судимість.

Вимоги, яким має відповідати працівник, відповідальний за проведення фінансового моніторингу фінансової установи:

 1. мати вищу освіту та досвід роботи не менше одного року у відповідній сфері діяльності суб’єкта первинного фінансового моніторингу, або досвід роботи на керівній посаді в суб’єкті первинного фінансового моніторингу не менше одного року, або не менше одного року досвіду роботи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму;
 2. знати законодавство України та міжнародні стандарти у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму та володіти навичками щодо застосовування в практичній діяльності;
 3. вільно володіти державною мовою.

Особа, що вперше призначена на посаду відповідального працівника, повинна пройти курс довгострокового підвищення кваліфікації у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму в обсязі відповідних навчальних програм навчальних закладів, погоджених чи затверджених суб’єктами державного фінансового моніторингу.

При відкритті пунктів обміну валюти, слід враховувати нормативні вимоги до їх організації. Так, відповідно до Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженої постановою Правління НБУ № 502 від 12.12.2002 року встановлені такі вимоги до організації пунктів обміну:

 1. фінансова установа зобов'язана забезпечити наявність програмних комплексів, функціональні можливості яких забезпечують здійснення контролю за обсягами проведення валютно-обмінних операцій у межах фінансової установи та її структурних підрозділів (пунктів обміну валют).
 2. приміщення каси фінансової установи, каси пункту обміну валюти повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів Національного банку України з питань організації захисту приміщень банків України, зокрема, Правил з організації захисту приміщень небанківських фінансових установ в Україні, затверджених постановою Правління НБУ № 100 від 06.10.2017 року. Так, робоче місце касира каси фінансової установи, пункту обміну валюти має бути обладнане таким чином, щоб клієнт міг спостерігати за перерахунком готівки
 3. в касі фінансової установи, в касі пункту обміну валюти в доступному для огляду клієнтами місці (на стенді або в іншому оформленні, крім меню платіжного пристрою) повинна бути розміщена така інформація:

-     копія наказу (розпорядження) по фінансовій установі про встановлення курсів купівлі та продажу іноземних валют, завірена печаткою фінансової установи;

-     перелік операцій, які здійснює каса фінансової установи, каса пункту обміну валют, повідомлення про обов'язковість здійснення касиром операцій сторно в разі звернення клієнта з відмовою від валютно-обмінної операції не пізніше ніж за 15 хвилин після проведення такої операції;

-     виписка з наказу про встановлення тарифів комісійної винагороди за здійснення операції з конвертації готівкової іноземної валюти касою фінансової установи, касою пункту обміну валюти, яка засвідчується підписом керівника фінансової установи та печаткою фінансової установи;

-     повідомлення про ознаки платіжності та зношення банкнот іноземної валюти, які приймаються банками, фінансовими установами, пунктами обміну валюти;

-     повідомлення про оформлення фінансовою установою, пунктом обміну валюти довідки-certificate за формою № 377 з згоди фізичної особи-нерезидента і можливість здійснення зворотного обміну невикористаних коштів у гривнях тільки при наявності цієї довідки;

-     повідомлення про те, що дані про особу, отримані у процесі обслуговування клієнтів при здійсненні валютно-обмінних операцій, є банківською таємницею з відповідним режимом їх зберігання, передбаченим главою 10 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

 1. наявності документа, що підтверджує право власності фінансової установи на приміщення, в якому розміщені відокремлені підрозділи та пункти обміну валюти, або право оренди (суборенди) на це приміщення на строк не менше ніж один рік.

Що стосується питання «Чи може ломбард займатися обміном валют?», то згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг «Про затвердження Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами» № 3981 від 26.04.2005 року, п.1.2. ломбард - фінансова установа, виключним видом діяльності якої є надання на власний ризик фінансових кредитів фізичним особам за рахунок власних або залучених коштів, під заставу майна на визначений строк і під процент та надання супутніх послуг ломбарду.

Тому зважаючи на вищевикладене, ломбард не може надавати фінансові послуги з обміну валют.

Строки та обов’язкові витрати, пов’язані зі створенням фінансової компанії

Порядкова дія Строки Обов’язкові витрати
1. Реєстрація юридичної особи 24 год з моменту подачі документів При первинній реєстрації безкоштовно
2. Формування статутного капіталу (у тому випадку, якщо ОПФ ТОВ) Протягом 6 місяців з моменту реєстрації 10 млн. грн + банківські витрати
3. Внесення юридичної особи до реєстру фінансових установ, яке здійснює Нацкомфінпослуг 30 календарних днів для розгляду поданих документів та прийняття рішення; та 5 робочих днів з моменту прийняття рішення Безкоштовно
4. Отримання Генеральної ліцензії НБУ на здійснення діяльності з обміну валют Протягом 2 місяців з дня отримання пакету документів до прийняття рішення та 5 робочих днів з дня прийняття рішення 10130 грн
5. Постановка фінансової компанії в Державному комітеті фінансового моніторингу Протягом 3 робочих днів з дня призначення відповідальної особи за фінансовий моніторинг, але не пізніше дня проведення першої фінансової операції Безкоштовно
6. Реєстрації РРО в органі державної влади, що реалізує податкову та митну політику Протягом 2 робочих днів з моменту подачі заяви Безкоштовно
7. Реєстрація пунктів обміну валют в НБУ та Нацкомфінпослуг Протягом 15 днів з дня подання заяв Безкоштовно

Додаткові грошові витрати:

а) витрати на програмні комплекси, функціональні можливості яких забезпечують здійснення контролю за обсягами проведення валютно-обмінних операцій у межах фінансової установи та її структурних підрозділів (пунктів обміну валют);

б) витрати на приміщення та його облаштування згідно з нормами чинного законодавства;

в) юридичні послуги;

г) інші витрати (придбання оргтехніки, РРО тощо).

Контакти

Голова об'єднання

Гарагонич Олександр Васильович 

o.harahonych@gmail.com 

(044) 581 79 56 

(050) 550 42 26 

(044) 581 79 56 - факс 

Директор

Кожух Максим Сергійович 

mskozhuh@gmail.com 

(044) 581 79 56 

(050) 352 86 62 

(044) 581 79 56 - факс 

04211, м. Київ, Оболонська набережна, 7, корпус 3, офіс 2

Ми на карті


View Larger Map

Розробка сайтів "Liberty Digital"