+38 (044) 581-79-54

Щодо визнання емісії недобросовісною та недійсною

Кожух Максим Сергійович
виконавчий директор Юридичної компанії «Бі ен Сі»,
кандидат юридичних наук, адвокат

19 липня 2018 року

18 липня 2018 року набрало чинності рішення НКЦПФР від 30 травня 2018 року № 357про внесення змін до Порядку визнання емісії цінних паперів недобросовісною та недійсною (далі - Рішення).
Цим Рішенням оновила механізм визнання емісії цінних паперів недобросовісною та недійсною, а також порядок призупинення та відновлення розміщення цінних паперів.
Зокрема, Рішенням визначено такі підстави для визнання емісії цінних паперів недобросовісною:
- порушення емітентом вимог Закону «Про цінні папери та фондовий ринок», невідповідність поданих емітентом документів вимогам законодавства та/або неповнота інформації в поданих документах;
- порушення встановленого законодавством порядку прийняття рішення про емісію цінних паперів;
- внесення недостовірних, з розбіжностями між різними положеннями і/або неповних відомостей у документи, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів, випуску цінних паперів та затвердження проспекту цінних паперів, звіту про результати емісії цінних паперів;
- неодноразове грубе порушення емітентом прав інвесторів під час емісії цінних паперів.
Рішення про визнання емісії цінних паперів недобросовісною приймається до реєстрації звіту про результати емісії цінних паперів.
Вводиться нове поняття «неодноразове грубе порушення емітентом прав інвесторів під час емісії цінних паперів», що означатиме вчинення емітентом двох або більше зафіксованих регулятором грубих порушень законодавства під час проведення емісій цінних паперів протягом попередніх 3 років.
Рішення про визнання емісії цінних паперів недобросовісною, прийняте в строк з дня реєстрації випуску цінних паперів, випуску цінних паперів та затвердження проспекту цінних паперів до закінчення терміну розміщення, встановленого рішенням про емісію (в разі його затвердження), є підставою для призупинення розміщення цінних паперів.
Розміщення цінних паперів поновлюється за умови усунення у встановлений термін порушень і отримання Комісією підтверджуючих документів.
Якщо такі порушення не усунуті у встановлений термін або Комісії не представлені документи, що підтверджують їх усунення, Комісія приймає рішення про визнання емісії цінних паперів недійсною.

Новини

Контакти

Директор

Гарагонич Олександр Васильович 

o.harahonych@gmail.com 

(044) 581 79 56 

(050) 550 42 26 

(044) 581 79 56 - факс 

Виконавчий директор

Кожух Максим Сергійович 

mskozhuh@gmail.com 

(044) 581 79 56 

(050) 352 86 62 

(044) 581 79 56 - факс 

04211, м. Київ, Оболонська набережна, 7, корпус 3, офіс 2

Ми на карті


View Larger Map

Розробка сайтів "Liberty Digital"