+38 (044) 581-79-54

Оцінка вартості акцій під час сквіз-аут

Гарагонич Олександр Васильович

директор Юридичної компанії «Бі ен Сі»

кандидат юридичних наук, адвокат

10.05.2018 року

Визначити чи є справедливою оцінка вартості акцій під час сквіз-аут може лише суд. Відповідне твердження міститься в роз’ясненні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 квітня 2018 року (далі – Роз’яснення).

Так, як йдеться в роз’ясненні, Закон України «Про підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» від 23 березня 2017 року №1983-VIII закрив прогалину в чинному законодавстві і ввів обов’язковий продаж акцій на вимогу особи або осіб, що є власником домінуючого контрольного пакета в розмірі 95% (squeeze-out).
Згаданий закон визначив ціною обов’язкового продажу акцій найбільшу з наступних оцінок:

найвища ціна акції, за якою заявник вимоги купував акції товариства протягом останніх 12 місяців;

середній біржовий курс акцій на відповідній фондовій біржі, розрахований за останні 3 місяці їх обігу;

ринкова вартість акцій товариства, що визначена суб’єктом оціночної діяльності станом на день, що передує даті висунення заявником вимоги домінуючого пакета акцій.

Комісія констатує, що з моменту набрання чинності закону обов’язковий продаж акцій було оголошено більш ніж в 50 акціонерних товариствах як публічних, так і тих, які змінили тип товариства на приватне.

Окремі випадки обов’язкового продажу акцій набули популярності з двох причин – невдоволення міноритарних акціонерів обраним способом оцінки вартості акцій або незадоволення результатом оцінки, тобто безпосередньо вартістю акцій.

НКЦПФР зазначає, що до повноважень регулятора належить перевірка дотримання вимог законодавства при виборі способу оцінки вартості акцій, а не рецензування безпосередньо результатів оцінки акцій.

Комісія не має можливості надавати професійне судження щодо оцінки вартості акцій. Такі повноваження має Фонд державного майна України, який здійснює державне регулювання у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

Відповідно до нещодавно прийнятого Закону України «Щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16.11.2017 р. № 2210-VIII Комісії надана можливість застосовувати додаткові вимоги до суб’єктів оціночної діяльності у випадках, встановлених законодавством про цінні папери та акціонерні товариства. І наразі Комісія розробляє такі додаткові вимоги, тісно співпрацюючи з ФДМУ. Працюючи разом, ми зможемо підвищити якість процесів оцінювання.

Безумовно, питання комплексного врегулювання якості оцінювання на законодавчому рівні залишається актуальним. Законом, яким запроваджено обов’язковий продаж акцій, не могли вноситися зміни у профільне законодавство з питань оціночної діяльності.

Наразі Комісія аналізує процеси обов’язкового продажу акцій, встановлює правомірність вибору конкретного способу оцінки їх вартості. У разі, якщо для визначення ціни обов’язкового продажу акцій обрано середній біржовий курс, Комісія аналізує, чи не відбувалося порушень законодавства під час біржових торгів ними у встановлений законом період. Всі скарги, які надходять до Комісії, розглядаються відповідним підрозділом регулятора.

Отже, у разі незгоди з визначенням способу оцінки вартості акцій акціонери повинні звертатися до Комісії для перевірки фактів порушення законодавства. А у разі незгоди з результатом оцінки вартості акцій акціонери можуть залучати Фонд державного майна України чи профільні СРО для отримання рецензії на таку оцінку, і для остаточного вирішення питання звертатися до судових органів для захисту своїх інтересів.

Новини

Контакти

Директор

Гарагонич Олександр Васильович 

o.harahonych@gmail.com 

(044) 581 79 56 

(050) 550 42 26 

(044) 581 79 56 - факс 

Виконавчий директор

Кожух Максим Сергійович 

mskozhuh@gmail.com 

(044) 581 79 56 

(050) 352 86 62 

(044) 581 79 56 - факс 

04211, м. Київ, Оболонська набережна, 7, корпус 3, офіс 2

Ми на карті


View Larger Map

Розробка сайтів "Liberty Digital"