+38 (044) 581-79-54

Щодо посилення контролю НБУ в сфері фін моніторингу

Гарагонич Олександр Васильович

директор Юридичної компанії «Бі ен Сі»,

кандидат юридичних наук, адвокат

31 липня 2017 року

З 27 липня 2017 року набрала чинності Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Змін до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 24 липня 2017 року № 66 (надалі – Постанова № 66), якою було затверджено Зміни до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 20 червня 2011 року № 197, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 липня 2011 року за № 852/19590 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 31 липня 2015 року № 499) (зі змінами) (надалі – План перевірок).

НБУ впроваджує ризик-орієнтований підхід при плануванні та проведенні перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення.

Так, в План перевірок включаються виїзні перевірки банків/установ, перелік яких визначається Департаментом на підставі ризик-орієнтованого підходу, в тому числі за результатами проведеної НБУ оцінки ризиків використання послуг банків/установ для легалізації злочинних доходів або фінансування тероризму.

Розширено перелік підстав, за наявності яких НБУ може прийняти рішення про проведення позапланової виїзної перевірки. Такими підставами є:

- інформація/документи, отримані в порядку дистанційного нагляду і/або в разі здійснення виїзної перевірки з питань фінансового моніторингу (в тому числі аналізу статистичної звітності та/або інших документів, які можуть свідчити про ознаки здійснення банком/установою ризикової діяльності);

- інформація, отримана від інших підрозділів НБУ, державних органів, органів нагляду іноземних держав про факти, які можуть свідчити про порушення вимог законодавства з питань фінансового моніторингу та/або валютного законодавства України, наявність ознак здійснення ризикової діяльності;

- результати узагальнення матеріалів виїзних перевірок, дистанційного нагляду окремих банків/установ;

- результати невиїзних (камеральних) перевірок з питань дотримання вимог валютного законодавства.

Також збільшено термін, на який може продовжуватися виїзна перевірка з 30 до 60 робочих днів, і термін, протягом якого банк/установа після отримання довідки про виїзну перевірку/акту з супровідним листом вправі надати НБУ пояснення, заперечення щодо обставин, фактів порушень, висновків (при наявності), з трьох до семи робочих днів.

Новини

Контакти

Директор

Гарагонич Олександр Васильович 

a.harahonych@congress.kiev.ua 

(044) 581 79 56 

(050) 550 42 26 

(044) 581 79 56 - факс 

Виконавчий директор

Кожух Максим Сергійович 

m.kozhuh@congress.kiev.ua 

(044) 581 79 56 

(050) 352 86 62 

(044) 581 79 56 - факс 

04211, м. Київ, Оболонська набережна, 7, корпус 3, офіс 2

Ми на карті


View Larger Map

Розробка сайтів "Liberty Digital"