+38 (044) 581-79-54

Ліцензування операцій по інвестуванню за межі України

Гарагонич Олександр Васильович

директор Юридичної компанії «Бі ен Сі»,

кандидат юридичних наук, адвокат

12 липня 2017 року

Інвестиції можуть здійснюватися у вигляді майна або у вигляді валютних коштів.

Якщо інвестиції виражені у вигляді майнових цінностей, то порядок їх здійснення регулюється Указом Президента України «Про інвестування майнових цінностей резидентами за межами України» від 13.09.1995 р. № 839/95 (далі – Указ від 13.09.1995 р. № 839/95).

Відповідно до п. 1 Указу від 13.09.1995 р. № 839/95 резиденти України мають право інвестувати майнові цінності за межами України з метою: а) внесення до статутних фондів підприємств, створених за кордоном; б) закріплення за філіями, представництвами та іншими окремими підрозділами для виконання покладених на них завдань.

Відповідно до п. 3 Указу від 13.09.1995 р. № 839/95 інвестування майнових цінностей за межами України підлягає ліцензуванню, здійснюваному Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

Згідно п. 2 Указу від 13.09.1995 р. № 839/95 інвестиції за кордон можуть здійснюватися у вигляді майнових прав і майна, крім сировини, комплектуючих виробів і запасних частин, товарів народного споживання, а також таких, які відповідно до чинного законодавства віднесено до високоліквідних та стосовно експорту яких передбачено ліцензування, квотування або спеціальний режим.

продаж майнових цінностей, інвестованих відповідно до цього Указу, є експортом товарів, при цьому виручка в іноземній валюті, одержана в результаті їх продажу, підлягає зарахуванню на рахунки резидентів в уповноважених банках у строки виплати заборгованості, зазначені в контрактах, але не пізніше 90 днів з моменту підписання акта або іншого документа, що засвідчує продаж цінностей. Цінностей (п. 4 Указу від 13.09.1995 р. № 839/95).

Постановою Кабінету Міністрів України від 19.02.1996 р. за № 229 затверджено Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення резидентами майнових інвестицій за межами України та Положення про порядок контролю та звітності щодо використання майнових цінностей, які інвестуються за межами України.

У відповідності до п. 4 Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення резидентами майнових інвестицій за межами України Мінекономрозвитку розглядає подані заявником документи протягом п'ятнадцяти робочих днів починаючи з дня звернення і приймає рішення про видачу резиденту індивідуальної ліцензії або про відмову в її видачі.

При цьому, згідно п. 6 Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення резидентами майнових інвестицій за межами України за видачу індивідуальної ліцензії справляється плата, розмір якої визначається Мінекономрозвитку за погодженням з Мінфіном. Розмір цієї плати не повинен перевищувати фактичних витрат держави на здійснення операцій, пов'язаних з видачею таких ліцензій. Кошти, одержані за видачу індивідуальної ліцензії на інвестування майнових цінностей за межами України, перераховуються до Державного бюджету України. У разі відмови у видачі ліцензії кошти заявнику не повертаються.

У Положенні про порядок контролю та звітності щодо використання майнових цінностей, які інвестуються за межами України, зокрема, передбачені обов'язки резидента, що отримав ліцензію на інвестування майнових цінностей:

а) здійснити декларування майнових цінностей шляхом подання до Національного банку України повідомлення про фактично інвестовані майнові цінності (другий примірник повідомлення з відповідною відміткою Національного банку подається резидентом Мінекономрозвитку);

б) подати Державній фіскальній службі України декларацію про всі одержані в результаті інвестування надходження на користь резидента в іноземній валюті (другий примірник декларації з відповідною відміткою фіскальної служби подається резидентом Мінекономрозвитку.);

в) надати до Держстату відомості за встановленою ним формою щодо інвестиційної діяльності.

Відповідно до п. е) ч. 4 ст. 5 Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.1993 р., здійснення інвестицій за кордон, у тому числі шляхом придбання цінних паперів, за винятком цінних паперів або інших корпоративних прав, отриманих фізичними особами – резидентами як подарунок або у спадщину, потребує одержання індивідуальної ліцензії Національного банку України.

З метою врегулювання капітальних операцій, пов'язаних з інвестуванням резидентами коштів за кордон, Національний банк України встановив певний порядок видачі резидентам індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон, затвердивши відповідну інструкція постановою Правління Національного банку України від 16.03.1999 р. за № 122.

Отже, для інвестування українськими суб'єктами підприємницької діяльності майнових цінностей за кордон необхідне одержання індивідуальної ліцензії Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, а для цієї ж операції щодо валютних коштів потрібна індивідуальна ліцензія Національного банку України.

На кожну інвестицію резидента за кордон необхідно отримувати окрему індивідуальну ліцензію.

Новини

Контакти

Директор

Гарагонич Олександр Васильович 

a.harahonych@congress.kiev.ua 

(044) 581 79 56 

(050) 550 42 26 

(044) 581 79 56 - факс 

Виконавчий директор

Кожух Максим Сергійович 

m.kozhuh@congress.kiev.ua 

(044) 581 79 56 

(050) 352 86 62 

(044) 581 79 56 - факс 

04211, м. Київ, Оболонська набережна, 7, корпус 3, офіс 2

Ми на карті


View Larger Map

Розробка сайтів "Liberty Digital"