+38 (044) 581-79-54

Особливості оподаткування доходів за облігаціями внутрішніх державних позик

Гарагонич Олександр Васильович

директор Юридичної компанії «Бі ен Сі»,

кандидат юридичних наук, адвокат

21  квітня 2017 року

28 березня 2017 року Державна фіскальна служба Україна видала Лист №4317/К/99-99-13-02-03-14 «Про цінні папери» (надалі - Лист).

Державна фіскальна служба Україна в Листі роз’яснила, що сума доходів, отриманих платником податку у вигляді процентів, що нараховані на облігації внутрішніх державних позик, емітовані Міністерством фінансів України, та інвестиційного прибутку від операцій з цими паперами, є об’єктом оподаткування військовим збором. При цьому податковим агентом платника податку під час нарахування на його користь доходів у вигляді процентів є особа, яка здійснює таке нарахування.

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» облігації внутрішніх державних позик України – це державні цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішньому фондовому ринку і підтверджують зобов’язання України щодо відшкодування пред’явникам цих облігацій їх номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій.

Постановою Кабінету Міністрів України «Про випуски облігацій внутрішніх державних позик» № 80 від 31 січня 2001 року встановлено, що Міністерство фінансів України виступає емітентом державних облігацій.

Оподаткування доходів фізичних осіб регулюється розділом IV Податкового кодексу України (надалі – ПК України), відповідно до п. 162.1 ст. 162 якого платником податку на доходи фізичних осіб є, зокрема, фізична особа – резидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні.

Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», який набрав чинності з 01.01.2017 р., внесено зміни, зокрема, до підпунктів 165.1.2 та 165.1.52 п. 165.1 ст. 165 ПК України.

Так, з 01.01.2017 р. до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються, зокрема:

  • сума доходів, отриманих платником податку у вигляді процентів, що нараховані на державні цінні папери, емітовані центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику (пп. 165.1.2 п. 165.1 ст. 165 ПК України);
  • інвестиційний прибуток від операцій з державними цінними паперами, емітованими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, з урахуванням курсових різниць (пп. 165.1.52 п. 165.1 ст. 165 ПК України).

Визначення поняття «проценти» наведено у пп. 14.1.206 п. 14.1 ст. 14 ПК України.

Таким чином, з 01.01.2017 р. до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається дохід, отриманий фізичною особою – резидентом у вигляді процентів, що нараховані на облігації внутрішніх державних позик, емітовані Міністерством фінансів України, та інвестиційного прибутку від операцій з цими паперами, тобто не оподатковується податком на доходи фізичних осіб.

Разом з тим доходи, визначені ст. 163 ПК України є об’єктом оподаткування військовим збором (пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ ПК України), зокрема загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.

Відповідно до п.п. 1.7 п. 16¹ підрозділу 10 розділу XX ПК України звільняються від оподаткування військовим збором доходи, що згідно з розділом IV ПК України, зокрема, не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб, крім доходів, зазначених у підпунктах 165.1.2 та 165.1.52 п. 165.1 ст. 165 Кодексу.

Ставка військового збору становить 1,5%. об’єкта оподаткування, визначеного п.п. 1.2 п. 16¹ підрозділу 10 розділу XX ПК України (п.п. 1.3 п. 16¹ підрозділу 10 розділу XX ПК України).

Нарахування, утримання та сплата (перерахування) військового збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 Кодексу, за ставкою 1,5%, визначеною п.п. 1.3 п. 16¹ підрозділу 10 розділу XX ПК України (п.п. 1.4 п. 16¹ підрозділу 10 розділу XX ПК України).

Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника, зобов’язаний утримувати військовий збір із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку збору 1,5% (п.п. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 ПК України).

Водночас якщо згідно з нормами розділу IV ПК України окремі види оподатковуваних доходів (прибутків) не підлягають оподаткуванню під час їх нарахування чи виплати, але не є звільненими від оподаткування, платник податку зобов’язаний самостійно включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати річну декларацію з цього податку (пп. 168.1.3 п. 168.1 ст. 168 ПК України).

Отже, сума доходів, отриманих платником податку у вигляді процентів, що нараховані на облігації внутрішніх державних позик, емітовані Міністерством фінансів України, та інвестиційного прибутку від операцій з цими паперами, є об’єктом оподаткування військовим збором. При цьому податковим агентом платника податку під час нарахування на його користь доходів у вигляді процентів є особа, яка здійснює таке нарахування.

Разом з тим для цілей оподаткування зазначеного інвестиційного прибутку за результатами звітного календарного року платник податку зобов’язаний подати річну податкову декларацію, в якій має відобразити загальний фінансовий результат (інвестиційний прибуток або інвестиційний збиток), отриманий протягом такого звітного року.

Контакти

Директор

Гарагонич Олександр Васильович 

a.harahonych@congress.kiev.ua 

(044) 581 79 56 

(050) 550 42 26 

(044) 581 79 56 - факс 

Виконавчий директор

Кожух Максим Сергійович 

m.kozhuh@congress.kiev.ua 

(044) 581 79 56 

(050) 352 86 62 

(044) 581 79 56 - факс 

04211, м. Київ, Оболонська набережна, 7, корпус 3, офіс 2

Ми на карті


View Larger Map

Розробка сайтів "Liberty Digital"