+38 (044) 581-79-54

Працевлаштування іноземців в Україні

Гарагонич Олександр Васильович

голова АО «Юридична компанія «Бі ен Сі»,
кандидат юридичних наук, адвокат
22 серпня 2019 року

 

Для працевлаштування громадян Киргизької республіки на території України слід враховувати наступне:

 

Відповідно до ч. 1 ст. 42 Закону України «Про зайнятість населення» роботодавці мають право на застосування праці іноземців та осіб без громадянства на території України на підставі дозволу, що видається територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції.

 

Без дозволу, зазначеного вище, здійснюється працевлаштування іноземців, які постійно проживають в Україні (посвідка на проживання) та іноземців, які набули статусу біженця відповідно до законодавства України або одержали дозвіл на імміграцію в Україну.

 

Згідно п. 2 ч. 3 ст. 42-1 ЗУ «Про зайнятість населення» роботодавець може отримати дозвіл, за умови виплати заробітної плати у розмірі не менш як десять мінімальних заробітних плат – для всіх інших категорій найманих працівників.

 

Таким чином, обов’язковими умовами для працевлаштування іноземців в Україні є:

 

-                     отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства;

 

-       виплата роботодавцем іноземцю заробітної плати у розмірі не менш як десять мінімальних заробітних плат.

 

Для отримання дозволу роботодавець подає до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції (Житомирський обласний центр зайнятості, адреса: 10001, м. Житомир, вул. Київська, б. 83), такі документи:

 

  1. заява за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України, в якій роботодавець підтверджує, що посада, на якій застосовуватиметься праця іноземця або особи без громадянства, відповідно до законів України не пов’язана з належністю до громадянства України і не потребує надання допуску до державної таємниці (Додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р. № 858. Завантажити заяву можна за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-2017-%D0%BF#n13);
  2. копії сторінок паспортного документа іноземця або особи без громадянства з особистими даними разом з перекладом на українську мову, засвідченим в установленому порядку (нотаріально засвідчений переклад);
  3. кольорова фотокартка іноземця або особи без громадянства розміром 3,5 x 4,5 сантиметра;
  4. копія проекту трудового договору (контракту) з іноземцем або особою без громадянства, посвідчена роботодавцем.

 

Для працевлаштування окремих категорій іноземців та осіб без громадянства роботодавець додатково подає такі документи стосовно:

 

  1. випускників університетів, що входять до першої сотні у світових рейтингах університетів, – копія диплома про вищу освіту відповідного університету, визнаного в Україні в установленому порядку;
  2. відряджених іноземних працівників – копія договору (контракту), укладеного між українським та іноземним суб’єктами господарювання, яким передбачено застосування праці іноземців та осіб без громадянства, які направлені іноземним роботодавцем в Україну для виконання певного обсягу робіт (надання послуг).

 

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 42-3 ЗУ «Про зайнятість населення» дозвіл видається на строк дії трудового договору (контракту), але не більш як на один рік – для всіх інших іноземних найманих працівників.

 

Розмір плати за видачу або продовження дії дозволу становить:

 

1) для дозволів, що видаються на строк від шести місяців до одного року включно або їх дія продовжується на такий строк, чотири прожиткові мінімуми для працездатних осіб, встановлені законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи (загальна сума станом по сьогодні – 7 684 грн.);

 

2) для дозволів, що видаються на строк до шести місяців або їх дія продовжується на такий строк, два прожиткові мінімуми для працездатних осіб, встановлені законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи (загальна сума станом на сьогодні – 3 842 грн.).

 

Роботодавець вносить плату протягом 10 робочих днів з дня отримання рішення про видачу або продовження дії дозволу, яке надсилається поштою з повідомленням про вручення.

 

Якщо роботодавець не вніс плату протягом 10 робочих днів з дати прийняття рішення про видачу або продовження дії дозволу, таке рішення скасовується.

 

Територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, приймає рішення про видачу дозволу протягом семи робочих днів з дня отримання відповідної заяви.

 

Статтею 42-7 ЗУ «Про зайнятість населення» передбачено, що територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, надає роботодавцю опис прийнятих документів одразу після прийняття від нього заяви про видачу дозволу та документів, що подаються разом з відповідною заявою.

 

Роботодавець зобов’язаний укласти з іноземцем чи особою без громадянства трудовий договір (контракт) не пізніше, як за 90 календарних днів з дати видачі дозволу та у десятиденний строк після укладення трудового договору (контракту) надати його копію, засвідчену роботодавцем, територіальному органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції.

 

Щодо умов працевлаштування, ЗУ «Про зайнятість населення» передбачено, що праця іноземців та осіб без громадянства може застосовуватися на різних посадах в одного або декількох (двох і більше) роботодавців, за умови отримання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства на кожній посаді.

 

Праця іноземних високооплачуваних професіоналів може застосовуватися без дозволу на посадах за сумісництвом, якщо строк дії трудового договору на посаді за сумісництвом не перевищує строк дії дозволу за основним місцем роботи.

 

Іноземний найманий працівник може суміщати роботу на посаді, визначену дозволом, з роботою на посаді тимчасово відсутнього працівника, за умови, що суміщення триває не більше 60 календарних днів протягом календарного року.

 

Отже, враховуючи викладене вище, для працевлаштування громадян Киргизької республіки на території України, які не мають посвідки на проживання в Україні чи дозволу на імміграцію в Україну, слід враховувати, що необхідним є отримання дозволу на працевлаштування таких іноземців. Законодавством, в тому числі, встановлюються вимоги щодо мінімальної оплати праці для іноземців, а саме, не менше, ніж десять мінімальних заробітних плат. Також, варто враховувати, що термін дії дозволу на працевлаштування іноземців обмежений у часі.

 

Контакти

Голова об'єднання

Гарагонич Олександр Васильович 

o.harahonych@gmail.com 

(044) 581 79 56 

(050) 550 42 26 

(044) 581 79 56 - факс 

Директор

Кожух Максим Сергійович 

mskozhuh@gmail.com 

(044) 581 79 56 

(050) 352 86 62 

(044) 581 79 56 - факс 

04211, м. Київ, Оболонська набережна, 7, корпус 3, офіс 2

Ми на карті


View Larger Map

Розробка сайтів "Liberty Digital"