+38 (044) 581-79-54

Про Стратегію державної екологічної політики

Гарагонич Олександр Васильович

директор Юридичної компанії «Бі ен Сі»,

кандидат юридичних наук, адвокат

01 березня 2019 року

         28 лютого 2019 року Верховною Радою України прийнято Стратегію державної екологічної політики до 2030 року.

У Законі переглянуто основні стратегічні завдання державної екологічної політики, засновані на причинах екологічних проблем України і фінансових можливостях їх вирішення.

Цілі і завдання спрямовані на ліквідацію причин негативних явищ, а не їх наслідків:

Ціль 1 формування в суспільстві екологічних цінностей та засад сталого споживання і виробництва, до якої входить 5 стратегічних завдань.

Ціль 2 забезпечення сталого розвитку природно-ресурсного потенціалу України, до якої входить 16 стратегічних завдань.

Ціль 3 забезпечення інтеграції екологічної політики в процес прийняття рішень щодо соціально-економічного розвитку України, до якої входить 7 стратегічних завдань.

Ціль 4 зниження екологічних ризиків для екосистем та здоров'я населення до соціально прийнятного рівня, до якої входить 11 стратегічних завдань.

Ціль 5 удосконалення та розвиток державної системи природоохоронного управління, до якої входить 12 стратегічних завдань.

Оскільки по деяких показниках/індикаторах, які наведено у додатку до чинної Стратегії, не виявлено достатньої інформації для оцінки, запропоновано перелік показників/індикаторів (32 проти 74), по яких визначені цільові значення на базовий 2015 рік та прогнозні 2020, 2025 та 2030 роки.

В цілому Стратегія спрямована на енергозбереження та підвищення енергоефективності, збільшення виробництва екологічно чистої енергії, впровадження найкращих наявних низьковуглецевих, ресурсозберігаючих технологій виробництва, а також сучасних будівельних технологій з тепло- та енергозбереження, що дасть змогу істотно зменшити викиди парникових газів та забруднюючих речовин в атмосферне повітря, а також скидання забруднюючих речовин у водойми.

Проблема накопичення твердих побутових відходів буде розв'язуватися шляхом мінімізації їх утворення, забезпечення максимального використання ресурсовмісних відходів та побудови потужних комплексів з утилізації небезпечних відходів.

       Впровадження інтегрованого управління водними ресурсами дасть змогу значно покращити екологічний стан водойм і водотоків.

Новини

Контакти

Голова об'єднання

Гарагонич Олександр Васильович 

o.harahonych@gmail.com 

(044) 581 79 56 

(050) 550 42 26 

(044) 581 79 56 - факс 

Директор

Кожух Максим Сергійович 

mskozhuh@gmail.com 

(044) 581 79 56 

(050) 352 86 62 

(044) 581 79 56 - факс 

04211, м. Київ, Оболонська набережна, 7, корпус 3, офіс 2

Ми на карті


View Larger Map

Розробка сайтів "Liberty Digital"