+38 (044) 581-79-54

Відповідальність підприємства за недотримання гарантій з оплати праці під час проходження виробничої практики студентами ПТУ

Гарагонич Олександр Васильович

директор Юридичної компанії «Бі ен Сі»,

кандидат юридичних наук, адвокат

25 липня 2017 року

Згідно ч. 1 ст. 29 Закону України «Про професійно-технічну освіту» підприємства, установи, організації незалежно від форм власності надають учням, слухачам професійно-технічних навчальних закладів робочі місця або навчально-виробничі ділянки для проходження виробничого навчання чи виробничої практики відповідно до укладених із професійно-технічними навчальними закладами договорів про навчально-виробничу практику. Типовий договір про навчально-виробничу практику та порядок надання робочих місць визначаються Кабінетом Міністрів України.

Згідно абз. 7 ст. 37 Закону України «Про професійно-технічну освіту» учень, слухач професійно-технічного навчального закладу, крім прав, передбачених Законом України «Про освіту», мають право на оплату праці під час виробничого навчання і практики згідно з законодавством.

У відповідності до п. 17 Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики (далі – Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.1999 за № 992 за фактично виконаний обсяг робіт учнями, слухачами за період виробничого навчання та виробничої практики відповідно до виробничих завдань, підприємство нараховує їм заробітну плату згідно з установленими системами оплати праці за нормами, розцінками, ставками (окладами) з урахуванням коефіцієнтів, доплат і надбавок.

Нараховані учням, слухачам кошти переказуються для виплати на рахунок професійно-технічного навчального закладу або виплачуються їм безпосередньо підприємством не пізніше п'яти днів після виплати заробітної плати працівникам підприємства.

Таким чином, під час проходження виробничої практики або навчання учнями професійно-технічних навчальних закладів, підприємство зобов’язане здійснювати нарахування та виплату заробітної плати у встановленому законом порядку, за фактично виконаний обсяг робіт відповідно до виробничих завдань.

При цьому, у відповідності до п. 18 Порядку п'ятдесят відсотків заробітної плати, нарахованої за час виробничого навчання і виробничої практики учням професійно-технічних навчальних закладів, може бути направлено на рахунок навчального закладу для здійснення його статутної діяльності, зміцнення навчально-матеріальної бази, на соціальний захист учнів, проведення культурно-масової і фізкультурно-спортивної роботи.

Питання щодо направлення п'ятдесяти відсотків заробітної плати учнів на рахунок професійно-технічного навчального закладу для використання у зазначених цілях вирішуються ним разом з підприємством, де учні проходять виробниче навчання та виробничу практику, в кожному конкретному випадку з урахуванням наявності підстав та доцільності і обумовлюються в договорі про надання робочих місць як додаткові зобов'язання підприємства.

Разом з тим слід враховувати, що у відповідності до ч. 3 ст. 29 Закону України «Про професійно-технічну освіту» учні, слухачі професійно-технічних навчальних закладів під час виробничого навчання і виробничої практики на виробництві виконують роботи відповідно до навчальних планів і програм.

 Більше того, відповідно до абз. 1 п. 7 Порядку учні, слухачі професійно-технічних навчальних закладів на час виробничого навчання та виробничої практики до складу (списку) і штатного розпису працівників підприємства не включаються.

 Таким чином відносини між підприємством та учнем професійно-технічного навчального закладу під час проходження ним виробничої практики або навчання не є трудовими, а трактуються як навчально-виробничий процес, у зв’язку з чим необхідності в укладанні строкового трудового договору на період проходження виробничої практики немає (дана правова позиція викладена в листі Міністерства соціальної політики України від 20.08.2012 р. № 107/021/150-12).

У відповідності до ст. 265 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України) відповідальність підприємств настає лише у разі порушення прав працівників у сфері трудових відносин.

Таким чином, оскільки між підприємством та учнем професійно-технічного навчального закладу під час проходження ним виробничої практики або навчання відсутні трудові відносини, то і відповідальність за ст. 265 КЗпП України у даних відносинах застосовуватися не може.

Однак, якщо ж між підприємством та учнем професійно-технічного навчального закладу під час проходження ним виробничої практики або навчання буде укладено строковий трудовий договір, то трудові відносини між сторонами виникають автоматично, а підприємство відповідно може підлягати відповідальності у відповідності до ст. 265 КЗпП України у разі порушення трудового законодавства.

Слід також враховувати, що відповідно до ч. 2 ст. 29 Закону України «Про професійно-технічну освіту» керівники підприємств, установ, організацій несуть відповідальність за забезпечення належних умов праці та оплату праці учнів, слухачів на виробництві, дотримання правил і норм охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії відповідно до укладених із професійно-технічними навчальними закладами договорів про навчально-виробничу практику.

Отже, професійно-технічний навчальний заклад може цілком обгрунтовано вимагати, у тому числі і в судовому порядку, з підприємства з яким укладено договір про надання робочих місць для проходження виробничої практики учнями професійно-технічного училища нарахування та сплати заробітної плати згідно з установленими системами оплати праці за нормами, розцінками, ставками (окладами) з урахуванням коефіцієнтів, доплат і надбавок

Новини

Контакти

Директор

Гарагонич Олександр Васильович 

a.harahonych@congress.kiev.ua 

(044) 581 79 56 

(050) 550 42 26 

(044) 581 79 56 - факс 

Виконавчий директор

Кожух Максим Сергійович 

m.kozhuh@congress.kiev.ua 

(044) 581 79 56 

(050) 352 86 62 

(044) 581 79 56 - факс 

04211, м. Київ, Оболонська набережна, 7, корпус 3, офіс 2

Ми на карті


View Larger Map

Розробка сайтів "Liberty Digital"